Niedziela przed Świętem Objawienia Pańskiego

W niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego, która w roku bieżącym przypadła 16 stycznia, św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.
W trakcie Boskiej Liturgii odczytany został fragment św. Ewangelii według św. Ap. i Ew. Marka (1, 1-8):
”Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny, a głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym” .
Nawiązując do słów ewangelicznej perykopy, ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja odniósł się do św. Jana Chrzciciela – Poprzednika, który zgodnie ze słowami proroka Malachiasza, jak anioł zwiastował przyjście Mesjasza i przygotował do spotkania z Nim rodzaj ludzki .
Podczas św. Liturgii śpiewały chóry parafialne – im. św. Romana Melodosa oraz dziecięco-młodzieżowy.