Prace nad Ikonami do ikonostasu

Na Świętej Górze Grabarce siostry Monasteru – mniszka Hilaria i s. Agnieszka pracują nad Ikonami do naszego ikonostasu. Dzieła powstają według hermenei (tradycji) greckiej: najpierw powstała grafika (szkic postaci) teraz nakładana jest warstwa złotego tła. Dopiero na tak przygotowanej desce rozpocznie się pisanie Ikony.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom za okazane wsparcie budowy nowej, warszawskiej cerkwi oraz zapewnić o swych modlitwach za darczyńców, których imiona i intencje mogą być również zapisane na deskach powstających Ikon.