Dzień św. Pantelejmona w naszej świątyni

09.08.2023 r.

9 sierpnia Cerkiew liturgicznie wspomina pamięć wielkiego męczennika i uzdrowiciela Pantelejmona. Jest on patronem bocznego ołtarza naszej świątyni, zaś w umieszczonej w ikonostasie ikonie świętego znajduje się cząstka jego relikwii.

W wigilię święta pod przewodnictwem ks. mitrata Adama Siemieniuka sprawowane było całonocne czuwanie, zaś nazajutrz rano Boska Liturgia. Oprócz miejscowej społeczności parafialnej, uczestniczyli w niej licznie przybyli pielgrzymi z Rogawki oraz Narojek, których duchowymi opiekunami byli ks. prot. Radosław Wołosiuk oraz ks. prot. Krzysztof Matfiejuk.

Ze słowem pouczenia zwrócił się do zgromadzonych w świątyni ihumen Pantelejmon (Karczewski) z Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Kaznodzieja podkreślił m.in., że Bóg oczekuje od człowieka pełnej wiary i zaufania Mu w takim stopniu, jak czynił to święty Pantelejmon, który ponad wszystko wybrał w swoim życiu służbę Chrystusowi. Miłość do Stwórcy oraz nieustanne czynienie dobra, zrodziło w sercach pogan nienawiść wobec jego osoby, w tym samego cesarza Maksymiana. Wszystko to doprowadziło świętego do śmierci w imię Zbawiciela, która stała się tym samym paradygmatem tego, co oznacza pokochać Boga całym swym jestestwem i oddania się Jego woli.

Świąteczne uroczystości upiększał swoim śpiewem chór, kierowany przez Bogdana Kuźmiuka.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii miała miejsce procesja wokół świątyni z ikoną świętego.

Proboszcz Parafii ks. Adam Siemieniuk, dziękując zebranym za wspólną modlitwę, w wyjątkowo ciepłych słowach powitał pątników w Podlasia, jak również pozdrowił ks. Pantelejmona, który tego dnia obchodził pamięć swego niebiańskiego patrona.

 

Święty męczenniku i uzdrowicielu Pantelejmonie módl się za nas do Boga!

 

Fotografie:

Protod. Mariusz Łopatiuk

Bogdan Kuźmiuk