Niedziela XXVII po Pięćdziesiątnicy. Spotkanie z Mikołajem.

W XXVII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni na czele z proboszczem ks. mitratem Adamem Siemieniukiem.

Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii (Łk 17, 12-19) ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Piotr Nestoruk. Kaznodzieja podkreślając wyjątkowość odczytywanej w tym dniu perykopy ewangelicznej, którą zawsze słyszymy podczas molebnów dziękczynnych, zwrócił także uwagę na to, czym dla każdego z nas powinno być święto Narodzenia Chrystusa i jak prawidłowo powinniśmy się do niego przygotować.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii miało miejsce spotkanie z Mikołajem, podczas którego dzieci i młodzież śpiewały kolędy i pastorałki oraz recytowały wiersze. Dokonano także podsumowania najważniejszych wydarzeń w życiu punktu katechetycznego w ciągu ostatniego roku. Nie zabrakło także tradycyjnych mikołajkowych prezentów.
Następnie zgodnie z tradycją naszej parafii odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi