XIX niedziela po Pięćdziesiątnicy

15.10.2023 r.

W XIX niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w naszej parafii sprawowane były dwie Boskie Liturgie. 
 
Warto zaznaczyć, że tego dnia chór im. Św. Romana Melodosa wykonał podczas nabożeństwa szereg utworów w opracowaniu śp. archimandryty Romana (Podłubniaka), takich jak: Wielka Ektenia, Wo Carstwii Twojem, Trysagion, Ektenia Żarliwa, czy Cherubikon. Ten muzyczny akcent to swego rodzaju upamiętnienie wybitnego kompozytora, dyrygenta i wykładowcy Teologicznych Szkół, mieszczących się na terenie Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, który odwiedził warszawską Hagię Sophię w połowie 2020 r. Podczas swojej krótkiej, ale niezwykle owocnej wizyty ks. Roman dzielił się swoimi bogatymi doświadczeniami w zakresie cerkiewnego śpiewu z naszymi chórzystami. Zacieśniła się piękna współpraca w obszarze wykonywania prawosławnej hymnografii, którą przerwała nagła śmierć mnicha na początku czerwca 2023 r. 

Zdjęcia  archimandryty Romana (Podłubniaka) pochodzą z archiwum chóru im. Św. Romana Melodosa.