Niedziela Wszystkich Świętych

30.06.2024 r.

Pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy poświęcona jest pamięci wszystkich świętych. Głęboką refleksją na ten dzień dzieli się z wiernymi św. Grzegorz Palamas. W jego przekonaniu jedynie ci, którzy oczyszczą ze wszelkiej zmazy ciało i duszę oraz strzec będą swego języka od kłamstwa, osądzenia i zniesławienia drugiego człowieka, godnie uczczą pamięć świętych. W przeciwnym wypadku – jak poucza grecki hierarcha – Bóg zwróci się do nas z takimi oto strasznymi słowami: Dlaczego ośmielasz się wzywać imiona świętych i opowiadać o ich postępowaniu pełnym cnoty i czystości? Przecież ty sam znienawidziłeś cnotliwe życie i odrzuciłeś czystość ciała i ducha.Tessalonicki biskup podkreśla, że ani Bóg, ani Jego święci nie przyjmują modlitw wypływających z ust takich ludzi. Ponieważ – pisze on – grzech, oszustwo, kłamstwo, zawiść, nienawiść, chciwość, zdrada, bezwstydne myśli oraz słowa im towarzyszące, są bardziej obrzydliwe od nieczystości. Jak jednak, ma oczyścić się od nich ten, który w nie wpadł? Przez pokajanie, spowiedź, dobre uczynki i gorliwą modlitwą ku Bogu.

W ostatnią niedzielę czerwca sprawowana była jedna Boska Liturgia, o godz. 10.00.

Warto wspomnieć, że kolejnego dnia rozpoczyna się Post Piotrowy. Jego długość uzależniona jest zawsze od daty Paschy Pańskiej. W bieżącym roku potrwa on 11 dni.