Niedziela Seropustna

17.03.2024 r.

U progu Wielkiej Czterdziesiątnicy, Cerkiew wspomina biblijną historię wygnania Adama i Ewy z raju, akcentując tym samym potrzebę posłuszeństwa Słowu Żywego Boga oraz istotę wstrzemięźliwości w doskonaleniu duchowym. Mając na uwadze upadek Prarodziców, jeden z tekstów liturgicznych wzywa donośnie w kierunku każdego z wiernych: Adam został wygnany z raju przez nieposłuszeństwo i odpędzony od słodyczy, skuszony przez słowa niewiasty, i nagi siedzi naprzeciw ogrodu, płacząc: Biada mi! Przeto starajmy się wszyscy gorliwie podjąć czas postu, słuchając tradycji ewangelicznych, aby będąc przyjemnymi Chrystusowi, znowu odzyskać rajskie mieszkanie (Stichera na „Panie wołam” Wieczerni niedzieli seropustnej).

Po zakończeniu Boskiej Liturgii, miał miejsce właściwy dla tej niedzieli obrzęd wybaczenia win. Stanowi on niejako odpowiedź na wezwanie Zbawiciela, które wybrzmiało podczas nabożeństwa: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6, 14-15).
Warto dodać, że tego dnia społeczność parafialna miała również okazję pozdrowić swego Proboszcza ks. mitrata Adama Siemieniuka z obchodzonymi przez niego, przed kilkoma dniami urodzinami.