Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

27.09.2023 r.

27 września to rokrocznie dzień poświęcony drugiemu w nowym roku cerkiewnym i pierwszemu Pańskiemu świętu (cs. Hospodskij prazdnik) z cyklu dwunastu największych. Wieczornemu nabożeństwu w jego wigilię oraz świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. Paweł Korobeinikov, któremu asystowało duchowieństwo parafii. 
Podczas Wielkiej Doksologii, w trakcie Całonocnego Czuwania, zgodnie z liturgiczną tradycją tego dnia, na środek świątyni uroczyście wyniesiony został Święty Krzyż. Pozostanie on w tym miejscu do 4 października. 
Podwyższenie Krzyża Chrystusowego stanowi niejako kontynuację Wielkiego Piątku. To właśnie dlatego czytana jest wówczas perykopa ewangeliczna niemal identyczna     z tą, którą usłyszeć można w ostatnich dniach Tygodnia Męki Pańskiej. 
 
Krzyżowi Twemu kłaniamy się Władco i święte Twoje zmartwychwstanie opiewamy!