Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy

13 listopada 2022 r. w niedzielę XXII po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem: ks. Piotrem Nestorukiem, ks. Adamem Magrukiem oraz protod. Mariuszem Łopatiukiem.

Po niedzielnej perykopie ewangelicznej (Łk 8, 26-39) z pouczającym słowem zwrócił ks. Piotr. Kaznodzieja w odniesieniu do opowiadania o uzdrowieniu opętanego człowieka z krainy Gadareńczyków, podkreślił znaczenie nieustannego podążania drogą, którą wskazuje Chrystus.

Św. Liturgię swoim śpiewem wzbogacały dwa chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy kierowany przez Annę Jakoniuk.

Tradycyjnie po modlitwie odbyło się spotkanie przy herbacie z parafianami.

 

zdjęcia: Sergiusz Diadius