Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

W XX niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 30 października 2022 r. św. Liturgii w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z protodiakonem Mariuszem Łopatiukiem i diakonem Jakubem Moczarskim.

Po odczytaniu fragmentu św. Ewangelii (Łk 8, 5-15) ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Piotr. Kaznodzieja wyjaśnił zebranym przekaz oraz sens perykopy ewangelicznej, czytanej w tym dniu podczas św. Liturgii. Historia ta opowiada o siewcy , który sieje nasiona na różnych rodzajach gruntu, a następnie opisywane są następstwa tej czynności. Jest to symboliczne ukazanie nauczania Chrystusa , którego w przypowieści odzwierciedla siewca. Ziarno ukazuje natomiast Słowo Boże głoszone ludziom, których w przypowieści symbolizuje grunt.

Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz zajęcia z katechezy w podgrupach wiekowych.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi