Niedziela o Ślepcu

Szósta niedziela po święcie Paschy, która w roku bieżącym przypadła 6 czerwca, nosi miano niedzieli o ślepcu. Nawiązując do czytania fragmentu św. Ewangelii na dany dzień (J 9, 1-38), wspominany jest cud, jaki dokonał Chrystus nad człowiekiem ślepym od urodzenia. Cud ten, podobnie jak z Samarytanką i paralitykiem, także został dokonany przy pośrednictwie wody.

Pierwsza niedziela czerwca, jest również liturgicznym wspomnieniem św. męczenników Chełmskich i Podlaskich.

Św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłużyli miejscowi duchowni. Kazanie wygłosił ks. Piotr Nestoruk. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Bezpośrednio po św. Liturgii zostały odczytane wyniki konkursu plastycznego pt. “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”. Laureaci wyróżnionych prac, którymi były dzieci z punktów katechetycznych woj. mazowieckiego, otrzymali dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody. Konkurs plastyczny, którego organizatorem był punkt katechetyczny przy naszej parafii, odbył się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz pod patronatem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydz. w Warszawie.

Wystawa wszystkich prac odbędzie się w połowie września, z okazji pierwszej rocznicy małego poświęcenia cerkwi Hagia Sophia w Warszawie.