Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

Rodząc zachowałaś dziewictwo, w śmierci Swej świata nie porzuciłaś Bogurodzico, przeszłaś do życia, gdyż jesteś Matką Życia i Twoimi modlitwami wybawiasz od śmierci nasze dusze. (troparion święta)

Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy to ostatnie święto z cyklu dwunastu największych w roku liturgicznym Cerkwi prawosławnej. W jego przededniu sprawowane było całonocne czuwanie połączone z obrzędem pogrzebu Matki Bożej. W trakcie nabożeństwa na środek świątyni wyniesiona została płaszczannica z wizerunkiem złożenia do grobu Bogurodzicy. W sam dzień święta odprawiona została Boska Liturgia. Ze słowem pouczenia zwrócił się do zgromadzonych ks. prot. Adam Magruk, który m.in. nawiązał do historii oraz przesłania, jakie niesie ze sobą wspominane wydarzenie. Śpiewał chór pod przewodnictwem Bogdana Kuźmiuka.
Zgodnie z tradycją tego dnia poświęcono przyniesione przez wiernych zioła i kwiaty.
zdjęcia: Piotr Skopiec