Rekolekcje dzieci i młodzieży

W przededniu Święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy podczas sobotniej Boskiej Liturgii, dzieci i młodzież z Punktu Katechetycznego, działającego przy naszej parafii, przystąpili do sakramentów Spowiedzi oraz Eucharystii. Po wysłuchaniu modlitw przed sakrametem Pokajania, do najmłodszych oraz ich rodziców i wszystkich zebranych zwrócił się proboszcz – o. Adam Siemieniuk, który w nawiązaniu do okresu Wielkiego Postu podkreślił o potrzebie i znaczeniu uczestnictwa w życiu liturgicznym każdego człowieka. Po Eucharystii, tradycyjnie już odbyła się wspólnie przygotowana agapa.