Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy. Koncert Muzyki Religijnej.

W niedzielę XXI po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii tradycyjnie przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Po niedzielnej perykopie ewangelicznej (Łk 8, 26-39) z pouczającym słowem zwrócił ks. prot. Adam Magruk. Kaznodzieja w odniesieniu do opowiadania o uzdrowieniu opętanego człowieka z krainy Gadareńczyków, podkreślił znaczenie nieustannego podążania drogą, którą wskazuje Chrystus.

Po zakończeniu św. Liturgii odbył się Koncert Muzyki Religijnej, który był wyrazem dziękczynienia Bogu za miniony pierwszy rok życia liturgicznego w murach nowej cerkwi. Była to również okazja do uczczenia 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Koncert otworzył występ chóru gościnnego Allegrezza del Canto pod dyrekcją Magdaleny Trzcionkowskiej. Zespół, który powstał w 2003 r., w swoim repertuarze posiada utwory z zakresu różnych gatunków muzycznych – od średniowiecza do współczesności. Do tego zbioru należą pieśni religijne, patriotyczne, hymny oraz muzyka etniczna różnych narodów. Także muzyka cerkiewna na stale zagościła nie tylko w nutowych zasobach zespołu, ale również na koncertach, czy festiwalach.

W drugiej kolejności wystąpił nasz chór parafialny im. św. Romana Melodosa, pod kierunkiem Bogdana Kuźmiuka.

Na zakończenie proboszcz – ks. Adam Siemieniuk, podziękował chórom za piękną ucztę duchową oraz wszystkim zgromadzonym w świątyni.