IV Niedziela Wielkiego Postu

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, przypadającą w tym roku 26 kwietnia, Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Jana Klimaka z Synaju, mnicha żyjącego na przełomie V i VI wieku, który jest autorem słynnego dzieła pt. “Drabina do Raju”. Na podstawie własnych doświadczeń oraz mnichów żyjących we wspólnocie, święty ukazał 30 stopni wysiłku duchowego nad samym sobą, które mają na celu osiągnięcie duchowej doskonałości prowadzącej ku pojednaniu się z Bogiem.
Podczas św. Liturgii ze słowem do wiernych zwrócił się proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk, który odniósł się do niedzielnej perykopy ewangelicznej (Mk 9, 17-31).

W tym dniu były wznoszone również szczególne modlitwy za zdrowie Jego Eminencji metropolity Sawy.
Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi