Święta Liturgia w IX niedzielę po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 6 sierpnia 2023 r. w naszej świątyni sprawowano Boską Liturgię. Przewodniczył jej ks. mitrat Adam Siemieniuk. Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej kazanie wygłosił ks. Adam Magruk.
Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry: parafialny – dyrygowany przez Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy – prowadzony przez Annę Jakoniuk.
Tego dnia, wierni mieli okazję zapoznać się z fotograficzną wystawą, nawiązującą do pielgrzymek rowerowych na Świętą Górę Grabarkę. Stanowi ona niejako posumowanie dziesięcioletniej już tradycji podążania, taką właśnie formą do Monasteru Świętych Marty i Marii, ale i zachętę by również w tym roku do wziąć na siebie modlitewny oraz duchowy trud pokonywania pątniczych szlaków. Jego celem jest przeżywanie święta Przemienienia Pańskiego w tym wyjątkowym miejscu.