Niedziela XXXIII po Pięćdziesiątnicy

W XXXIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 29 stycznia 2023r. św. Liturgii w cerkwi Hagia Sophia w Warszawie przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk wraz z protodiakonem Mariuszem Łopatiukiem i diakonem Jakubem Moczarskim.

Tego dnia została odczytana perykopa ewangeliczna o Zakcheuszu (Łk 19, 1-10). Następnie ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Adam Magruk. Kaznodzieja dokonał gruntownej analizy przekazu jaki niesie odczytany fragment św. Ewangelii. Zwrócił on także uwagę na fakt, iż rozpoczyna się okres przygotowujący nas do Wielkiego Postu. Kaznodzieja skoncentrował się na postawie Zakcheusza, który będąc zwierzchnikiem celników w Jerychu został ostatecznie biskupem Cezarei, a po swojej śmierci został uznany za świętego. Ks. Adam zwrócił także uwagę na to, iż zarówno w tą jak i w następną niedzielę w perykopie ewangelicznej pojawia się osoba celnika. Taki wybór fragmentów Pisma Świętego nie jest przypadkowy, gdyż opowieść o Zakcheuszu ma nas przygotować do tego aby prawidłowo zrozumieć postawę celnika w perykopie o celniku i faryzeuszu.

Nabożeństwo swoim śpiewem upiększał chór parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz zajęcia z katechezy w podgrupach wiekowych.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi