Niedziela VII po Wielkanocy

W siódmą niedzielę po święcie Zmartwychwstania Pańskiego, która w tym roku przypadła 28 maja, Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Ojców Pierwszego Soboru Powszechnego.

W tym dniu św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarsze asystowało miejscowe duchowieństwo oraz przybyli goście – ks. prot. Andrzej Lewczak oraz ks. Krzysztof Szeremeta.
Podczas małego wejścia metropolita Sawa wręczył nagrody paschalne dla duchownych parafii. Ks. prot. Adam Magruk otrzymał prawo noszenia palicy, natomiast protodiakon Mariusz Łopatiuk – prawo noszenia kamiławki.
Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii do wiernych ze słowem pouczenia zwrócił się ks. prot. Andrzej Lewczak. Kaznodzieja w swoim słowie skupił się na tym, jak wielkie świadectwo wiary pozostawili po sobie św. Ojcowie Pierwszego Soboru Powszechnego. Ks. Andrzej zwrócił także uwagę, iż Ci właśnie święci, których pamięć jest wspominana zawsze w niedzielę poprzedzającą Pięćdziesiątnicę zasłynęli jako obrońcy najważniejszego dogmatu stanowiącego podstawę naszej wiary chrześcijańskiej – dogmatu o Boskości Jezusa Chrystusa. To właśnie dzięki nim święta wiara prawosławna zachowała bogactwo swojej nauki i nie została skażona herezją.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz chór młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.
Na zakończenie świętej św. Liturgii do zebranych zwrócił się metropolita Sawa. Eminencja cytując kondakion święta Wniebowstąpienia Pańskiego przytoczył słowa Zbawiciela mówiące, iż temu z kim przebywa Bóg nikt nie jest w stanie się sprzeciwić. Jest to swoiste wezwanie do zachowania wiary i zaufania Bogu. Metropolita Sawa pozdrowił także nagrodzonych w tym dniu duchownych, życząc im pomocy Bożej w codziennym służeniu na chwałę Cerkwi prawosławnej.
Następnie wszyscy wierni udali się na uroczysty poczęstunek, który odbył się na placu obok cerkwi.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi