Rozpoczęła się rowerowa pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę

We wtorkowy poranek 15 sierpnia br. już po raz dziesiąty, a z naszej świątyni po raz czwarty wyruszyła rowerowa pielgrzymka do Klasztoru Św. św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce. Rozpoczęła się ona „molebnem za podróżujących”, który sprawowali: proboszcz parafii ks. Adam Siemieniuk, ks. Tomasz Rubczewski oraz ks. Adam Magruk.

W pouczeniu skierowanym do pątników, ks. Adam Siemieniuk, zwrócił uwagę na specyfikę pielgrzymowania na rowerach oraz wezwał do wykorzystania nadchodzących dni do wewnętrznego wyciszenia, skupienia, refleksji nad swoim codziennym życiem i częstej rozmowy z Bogiem.

Po wspólnym śniadaniu na terenie parafii, 20 pielgrzymów przy śpiewie troparionu święta Przemienienia Pańskiego wyruszyło w drogę. Mają oni do pokonania około 170 km. Trasa wiedzie m.in. przez Mińsk Mazowiecki, Siedlce oraz Narojki.

Duchową opiekę nad uczestnikami pątniczego szlaku sprawują ks. Adam Siemieniuk oraz ks. Tomasz Rubczewski, zaś nad jego sprawnym przebiegiem czuwa koordynator pielgrzymki Aleksandra Szyc.