Niedziela VI po Wielkanocy

Szósta niedziela po święcie Paschy, która w roku bieżącym przypadła 21 maja, nosi miano niedzieli o ślepcu. Nawiązując do czytania fragmentu św. Ewangelii na dany dzień (J 9, 1-38), wspominany jest cud, jaki dokonał Chrystus nad człowiekiem ślepym od urodzenia. Cud ten, podobnie jak z Samarytanką i paralitykiem, także został dokonany przy pośrednictwie wody. Ze słowem do wiernych, nawiązując do wspomnianego wydarzenia zwrócił się ks. prot. dr Adam Magruk.

Wraz z proboszczem parafii ks. mitratem Adamem Siemieniukiem, św. Liturgii współsłużyli miejscowi duchowni. Śpiewały chóry parafialne pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz Anny Jakoniuk. Zgodnie z planem odbyły się również zajęcia w punkcie katechetycznym, który funkcjonuje przy naszej parafii.

fotorelacja: Aleksander Rudyi