Święto Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy

Dzisiaj zbawienia naszego początek i odwiecznej objawienie tajemnicy, Syn Boży staje się Synem Dziewicy i Gabriel łaskę zwiastuje. Przeto i my wraz z nim Bogurodzicy zaśpiewajmy: Raduj się, Łaski Pełna, Pan z Tobą!

(troparion święta)

Święto Zwiastowania Bogarodzicy jest świętem nieruchomym z liczby dwunastu wielkich świąt i jest obchodzone 25 marca/7 kwietnia – dokładnie 9 miesięcy przed świętem Narodzenia Pańskiego.

Uroczystości liturgiczne święta w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania sprawowanym w przededniu święta. W czwartek 7 kwietnia 2022 r., świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, który zwrócił się do wiernych z pouczającym słowem. Księdzu proboszczowi współsłużyło miejscowe duchowieństwo. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Artur Jakimiuk