Niedziela XXIV po Pięćdziesiątnicy

5 grudnia 2021 r., nabożeństwom 24 niedzieli po Pięćdziesiątnicy przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłuzyli miejscowi duchowni. W tym dniu minęło również 6 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę naszej świątyni.

Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Łk 12, 16-21) z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Magruk. Nawiązując do przypowieści o nierozumnym bogaczu, kaznodzieja odniósł się do wartości, jakimi powinien kierować się człowiek, aby w pełni ofiarować swoje serce Bogu.

Bezpośrednio po św. Liturgii odbyło się spotkanie z parafianami, po którym prowadzone były zajęcia katechetyczne w grupach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Dziękując za wspólną modlitwę Proboszcz zachęcił wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w rekolekcjach (sakramentów spowiedzi i św. Eucharystii) przed świętem Narodzenia Pańskiego, które odbędą się w najbliższą niedzielę – 12 grudnia br.

zdjęcia: Sergiusz Diadius