Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy. Modlitwa w intencji powstańców warszawskich.

31 lipca 2022 r. niedzielnej św. Liturgii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po przeczytanym fragmencie Ewangelii (Mt 9, 27-35) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Piotr Nestoruk, który odniósł się do cudu uzdrowienia przez Chrystusa dwóch ślepców oraz opętanego niemego człowieka. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.

Z okazji zbliżającej się 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, podczas św. Liturgii oraz bezpośrednio po niej, była wznoszona modlitwa w intencji poległych powstańców oraz za zdrowie żyjących bohaterów.
W trakcie Powstania Warszawskiego śmierć poniosło ok. 200 tys. mieszkańców stolicy, w tym wiele osób wyznania prawosławnego. 1 sierpnia 1944 r., w internacie przy ul. Cyryla i Metodego 4, rozstrzelano studentów i wykładowców Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród ofiar znaleźli się: mgr Aleksander Panin, Mikołaj Kulczycki, Jan Sawko, Piotr Turowski oraz inni – łącznie 17 osób. Podczas Powstania Warszawskiego wraz z całym Starym Miastem, doszczętnie zniszczona została cerkiew Św. Trójcy przy ul. Podwale 5. Broniły jej oddziały batalionu „Gustaw”, w tym patrol sanitarny „Ewa–Maria”, dla którego cerkiew była powstańczym domem, w którym znajdowali schronienie. Podczas bombardowania pod gruzami domu parafialnego zginął wikariusz parafii Św. Trójcy, ks. Jerzy Łotocki wraz z matuszką, synem i teściową.
W pierwszych dniach Powstania zginęli także synowie ks. protoprezbitra płk. Szymona Fedorońko – Naczelnego Kapelana Prawosławnego Wojska Polskiego: podchorąży Orest i podchorąży Wiaczesław. Na warszawskiej Woli rozstrzelano dzieci i personel prawosławnego sierocińca – łącznie 100 osób. Wraz z nimi zginęli: archimandryta Teofan Protasiewicz – proboszcz parafii św. Jana na Woli, ks. Antoni Kaliszewicz z rodziną – wikariusz tejże parafii, matuszka Antonina Teodorowicz – żona byłego proboszcza katedry metropolitalnej w Warszawie i wiele innych osób. Ziemia z grobów poległych ofiar Powstania Warszawskiego została złożona podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stołecznej Hagii Sophii w 2015 r.

Bezpośrednio po św. Liturgii Proboszcz powitał również diakona Jakuba Moczarskiego, który dekretem Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy rozpoczął posługę diakońską w naszej parafii.

Diakon Jakub Moczarski przyjął święcenia z rąk Najprzewielebniejszego biskupa hajnowskiego Pawła 24 lipca 2022 roku. Urodził się w 1996r. w Warszawie w rodzinie Jarosława i Anny Moczarskich. Edukację szkolną odbył w rodzinnym mieście Mińsku Mazowieckim – ukończył Gimnazjum Artystyczne w Fundacji Edukacji Artystycznej oraz Liceum przy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej. W 2015r. ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku mechatronika, obroną pracy inżynierskiej uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. Następnie kontynuował edukację na tym samym wydziale oraz kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Jednocześnie rozpoczął edukację na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Aktualnie jest studentem ostatniego semestru studiów drugiego stopnia tejże uczelni. Od młodych lat jest związany z katedrą metropolitalną św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2015 – 2020 był subdiakonem Jego Eminencji metropolity Sawy, z rąk którego 25 grudnia 2016r. przyjął chirotesję lektorską. 18 lipca 2021r. wraz z Natalią Sadowską otrzymał sakrament małżeństwa.

zdjęcia: Aleksandr Rudoj