XXXV niedziela po Pięćdziesiątnicy

04.02.2024 r.

W XXXV niedzielę po Pięćdziesiątnicy usłyszeliśmy czytanie ewangeliczne o uzdrowieniu niewidomego w Jerycho (Łk 18, 35-43). Zdaniem śp. arcybiskupa Jeremiasza perykopa ta głosi, że Chrystus nie tylko przychodzi i uzdrawia ale jest w sile darować człowiekowi zdolność widzenia Jego i świata. Staje się to, gdy człowiek jest zdolny usłyszeć wieść, że Chrystus nadchodzi. Niedziela ta w opinii hierarchy otwiera już niejako cykl okresu przygotowawczego do Wielkiego Postu.

W pierwszy Dzień Pański lutego, zgodnie z przyjętym harmonogramem nabożeństw, sprawowane były dwie Święte Liturgie: o godz. 8.00 oraz 10.00.

Na zakończenie wspólnej modlitwy ks. mitrat Adam Siemieniuk poinformował o inauguracji cyklicznych spotkań parafialnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Pierwsze, odbędzie się w kolejną niedzielę 11 lutego po zakończeniu Liturgii. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, opiekunem duchowym naszej młodzieży został protodiakon Mariusz Łopatiuk.

Zdjęcia: Michał Jakimczuk