Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa.

Powszechne zmartwychwstanie przed swoją męką uwiarygodniając, z martwych wzbudziłeś Łazarza, Chryste Boże, przeto i my, jak hebrajskie dzieci, niosąc symbole zwycięstwa, śpiewamy Ci, Zwycięzco śmierci: Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie! (troparion święta Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy)

Świątecznym uroczystościom liturgicznym przewodniczył proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk, który po odczytanej na dzisiejsze święto perykopie ewangelicznej (J 12, 1-18), zwrócił się do wiernych ze świąteczną homilią. Księdzu Proboszczowi współsłużyli miejscowi duchowni. Zgodnie z przyjętą tradycją, w przededniu święta (podczas całonocnego czuwania) oraz podczas Boskiej Liturgii, poświęcone zostały palemki przyniesione przez wiernych oraz wykonane przez dzieci z punktu katechetycznego naszej parafii.

ks. Piotr Nestoruk

fot. Piotr Skopiec, Sergiusz Diadius