Niedziela Przebaczenia Win

26 lutego 2023 r., w Niedzielę Przebaczenia Win, w warszawskiej cerkwi Hagia Sophia była sprawowana św. Liturgia, której przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk oraz protodiakon Mariusz Łopatiuk i diakon Jakub Moczarski.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej (Mt 6, 14-21) ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Piotr. Kaznodzieja zwrócił uwagę, na głęboki przekaz jaki niesie odczytany fragment św. Ewangelii jak również odnosząc się do osoby Adama skoncentrował się na przyczynach upadku człowieka. Ks. Piotr skupił się także na zbawiennej roli rozpoczynającego się Wielkiego Postu oraz na tym jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego człowieka dając nam bezpośrednią szansę zmiany naszego życia oraz pokonywania naszych słabości.
Na zakończenie św. Liturgii zostały odczytane modlitwy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, a następnie miał miejsce obrzęd przebaczenia win.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi