Niedziela Triumfu Prawosławia

5 marca 2023 r. , w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu obchodzone jest święto zwane Triumfem Ortodoksji . Zostało ono ustanowione na pamiątkę potępienia herezji ikonoklazmu oraz przywrócenia kultu ikon na mocy postanowień VII Soboru Powszechnego z 787 roku.

W tym dniu w cerkwi Mądrości Bożej w Warszawie sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiały słowa czytań „Niedzieli Triumfu Ortodoksji” z Listu Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 11,24-26.32 – 12,2) oraz z Ewangelii św. Jana Teologa (J 1,43-51):

„Nazajutrz chciał wyruszyć do Galilei. I znajduje Filipa. I mówi mu [Jezus]: – Pójdź za mną! Filip zaś był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip znajduje Natanaela i mówi do niego: – Znaleźliśmy Tego, o którym pisał w Prawie Mojżesz i Prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. A Natanael powiedział mu: – Czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Mówi mu Filip: – Przyjdź i zobacz. Ujrzał Jezus przychodzącego do Niego Natanaela i mówi o nim: – Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma obłudy. Mówi mu Natanael: – Skąd mnie znasz? Odpowiedział i rzekł do niego Jezus: – Zanim cię Filip przywołał, widziałem cię pod figowcem. Odpowiedział Mu Natanael: – Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! Odpowiedział Jezus i rzekł do niego: – Wierzysz dlatego, że ci powiedziałem: Widziałem cię pod figowcem. Więcej niż to zobaczysz! I rzecze mu: – Amen, amen, powiadam wam: Odtąd zobaczycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.”

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych proboszcz parafii ks. Adam. Kaznodzieja zwrócił uwagę na wyjątkowy sens obchodzonego w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu święta Triumfu Ortodoksji oraz przybliżył jego genezę. Ks. Adam zwrócił także uwagę na to jak wielkie bogactwo stanowi Cerkiew Prawosławna, jak ważnym w naszym życiu jest szukanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania przy jednoczesnym zachowaniu uwagi i ostrożności aby nie popaść w herezje, które dotykają Kościół także w czasach współczesnych.

Na zakończenie św. Liturgii był sprawowany uroczysty molebien Triumfu Ortodoksji, podczas którego były wznoszone szczególne modlitwy za obrońców wiary prawosławnej, zarówno za tych żyjących jak  i nieżyjących.

Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją pana Bogdana Kuźmiuka.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz zajęcia z katechezy w podgrupach wiekowych.

zdjęcia: Oleksandr Rudyi