Dzieci z punktu katechetycznego na warszawskiej Pradze odwiedziły naszą cerkiew

W sobotę 19 października br. grupa dzieci z parafii katedralnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie pod duchową opieką ks. prot. Mirosława Lewczaka, odwiedziła naszą parafię.

Nawiązując do wczesnochrześcijańskiej świątyni Hagii Sophii, proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, zapoznał młodych gości z historią i pracami bieżącymi w powstającej cerkwi.