Niedziela świętych Niewiast Niosących Wonności

W trzecią niedzielę po święcie Paschy, Cerkiew prawosławna wspominając świętych Józefa z Arymatei oraz Nikodema, a także święte Niewiasty Niosące Wonności, które przybyły do grobu Zbawiciela w celu dopełnienia pogrzebu, swoim przesłaniem nawiązuje bezpośrednio do wydarzeń związanych z Zmartwychwstaniem Pańskim. To właśnie te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie bez powodu dzisiejsza niedziela nazywana jest liturgicznym lub też prawosławnym dniem kobiet.

Świętą Liturgię celebrowali miejscowi duchowni – ks. prot. Piotr Nestoruk wraz z ks. prot. Adamem Magrukiem, którym asystował protodiakon Mariusz Łopatiuk. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

fotorelacja: Aleksandra Kipko