Niedziela po Narodzeniu Pańskim

W niedzielę po święcie Narodzenia Pańskiego, która w roku bieżącym przypadła 9 stycznia, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego.

Perykopa Ewangelii (Mt 2, 13-23) przenosi wiernych do kolejnych dni życia Syna Bożego na tej ziemi, które ukazują odrzucenie Go przez ten świat i ucieczkę przed śmiercią z rąk króla Heroda. Z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk, który przewodniczył nabożeństwom dzisiejszej niedzieli – jednocześnie trzeciemu dniu święta Narodzenia Pańskiego.

Proboszczowi współsłużyli miejscowi duchowni. Śpiewał chór parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy, prowadzony przez Annę Jakoniuk. Po św. Liturgii tradycyjnie odbyło się spotkanie przy herbacie z parafianami .