Niedziela Ojców I Soboru Powszechnego

16.06.2024 r.

W niedzielę po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, Matka Cerkiew modlitewnie wspomina Ojców Nicejskiego Soboru z 325 r. Powód, dla którego pamięć wspomnianych świętych umieszczona została właśnie tego dnia, wyjaśnia autor Synaksarionu. Tłumaczy on, że “Syn Boży poniósłszy nasze ciało w niewypowiedziany sposób spełnił cały zamysł o nas i powrócił do Tronu Ojca. Święci mężowie pragnęli raz jeszcze dowieść, że w sposób absolutnie realny stał się On Człowiekiem oraz, że doskonały Człowiek i równocześnie Bóg wzniósł się i zasiadł po prawicy Majestatu Ojca na wysokościach”.

Tego dnia czytany jest świątyniach fragment Modlitwy Arcykapłańskiej, która zapisana została piórem ewangelisty Jana Teologa (J 17, 1-13).

Po zakończeniu drugiej Świętej Liturgii, na środku świątyni odprawiony został Dziękczynny Molebien z okazji zakończenia Roku Szkolnego w Punkcie Katechetycznym, działającym przy Parafii. Katecheci, ich uczniowie wraz z rodzicami oraz zebrani w cerkwi wspólnie wychwalali Boga za minione miesiące pracy i wytężonej nauki.

Po nabożeństwie, dzieciom i młodzieży wręczone zostały dyplomy.

Ks. Proboszcz mitrat Adam Siemieniuk, życzył wszystkim udanego letniego odpoczynku, podkreślając jednocześnie, aby nawet w trakcie wakacji nie zapominać o Bogu i modlitwie.

Fragment Synaksarionu podano za: https://www.liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/synaksarion-36-nicea.pdf