O G Ł O S Z E N I E

ZMIANA GODZIN NABOŻEŃSTW

 W NIEDZIELE OD 30 CZERWCA DO 25 SIERPNIA
SPRAWOWANA BĘDZIE TYLKO JEDNA BOSKA LITURGIA O GODZ. 10.00.