II Niedziela Wielkiego Postu

12 marca 2023 r., w drugą niedzielę Wielkiego Postu poświęconą św. Grzegorzowi Palamasowi, św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiały słowa czytań „Niedzieli drugiej świętej Czterdziesiątnicy” z Listu Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 1,10 – 2,3), z Ewangelii św. Marka (Mk 2,1 – 12) oraz perykopa ewnageliczna poświęconą św. Grzegorzowi Palamasowi – Ewangelia św. Jana (J 10,9-16).
Po odczytaniu fragmentów ewangelicznych ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się ks. Adam Magruk. Kaznodzieja przybliżył zebranym postać św. Grzegorza Palamasa, koncentrując się na drodze duchowej jaką przeszedł hierarcha. Ojciec Adam odniósł się także do nauki świętego zawartej w jego żywocie, która jest niejako wskazówką oraz drogowskazem dla człowieka przeżywającego Wielki Post.
Po zakończeniu św. Liturgii był sprawowany molebien, podczas którego wznoszone były modlitwy za zdrowie Jego Eminencji metropolity Sawy, który w ostatnim czasie jest hospitalizowany w jednym z warszawskich szpitali.
Tego dnia proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk obchodził swoje urodziny. Na zakończenie nabożeństwa ks. Piotr Nestoruk pozdrowił czcigodnego jubilata w imieniu duchowieństwa oraz rady parafialnej życząc mu dużo zdrowia oraz wielu sił na długie lata.
Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.
xjm
zdjęcia: Oleksandr Rudyi