Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy

W czternastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 26 września 2021 r., w wigilię święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, św. Liturgię sprawował proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Nawiązując do fragmentów św. Ewangelii przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę (J 3, 13-17; Mt 22,1-14) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk, który odniósł się m.in. do praobrazu ukrzyżowanego Chrystusa, jakim jest wąż miedziany uniesiony przez Mojżesza na pustyni. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Ks. Proboszcz, przekazując niedzielne pozdrowienia, pogratulował chórowi parafialnemu zajęcie II miejsca podczas 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, składając Dyrygentowi i chórzystom swoje podziękowania za zaangażowanie.