Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje, zwycięstwem prawowiernych nad przeciwnikami obdarzaj i przez krzyż Twój ochraniaj społeczność Twoją (troparion święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego).

Św. Liturgii oraz całonocnemu czuwaniu w przededniu święta, podczas którego miał miejsce obrzęd wyniesienia Życiodajnego Krzyża Pańskiego na środek świątyni, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.

Po przeczytanej św. Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ksiądz Proboszcz, który odniósł się do historii święta i ważności św. Krzyża w codziennym życiu człowieka. Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.