Niedziela II po Pięćdziesiątnicy

W drugą niedzielę po Pięćdziesiątnicy Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. Ojców z Góry Athos oraz Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej.

Św. Liturgii przewodniczyli miejscowi duchowni – ks. prot. Piotr Nestoruk oraz ks. prot. Adam Magruk, który w nawiązaniu do czytania ewangelicznego dzisiejszej niedzieli (Mt 4, 18-23) wygłosił kazanie. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Piotr Skopiec