Pascha – Zmartwychwstanie Pańskie

Święto Zmartwychwstania Pańskiego już po raz piąty zgromadziło wiernych skupionych wokół parafii Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy odbyła się procesja paschalna wokół budowanej cerkwi. Towarzyszył jej radosny dźwięk dzwonów, poświęconych w lutym br. przez Jego Eminencję Metropolitę Warszawskiego i całej Polski Sawę.

Do świątyni dostarczony został św. Ogień. Świątecznej jutrzni oraz św. Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczył proboszcz parafii, ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu asystowało miejscowe duchowieństwo.

Zgodnie z tradycją, podczas św. Liturgii, fragment Ewangelii według św. ap. Jana Teologa (J 1, 1-17) czytany był w wielu językach (starożytnych i współczesnych). Pierwsze wersety perykopy paschalnej zabrzmiały nie tylko z ust duchownych, ale dzieci i młodzieży. Odczytany został List Paschalny Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Bezpośrednio po św. Liturgii poświęcony został artos (chleb paschalny), który rozdawany jest po zakończeniu paschalnego tygodnia oraz pokarmy przyniesione przez wiernych.

Ksiądz proboszcz zwracając się do zebranych życzył, aby tegoroczna Pascha Chrystusowa, poprzez światło Zmartwychwstania Pańskiego, które oświeca każdego człowieka, była przede wszystkim źródłem życia i nadziei w Bogu.

Hymny paschalne, ukazujące radość zwycięstwa życia nad śmiercią, zabrzmiały również w murach powstającej Hagii Sophii, w której dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, prace są już na bardzo zaawansowanym etapie.

ks. Piotr Nestoruk

fot. archiwum parafii