Niedziela świętych Praojców

24.12.2023 r.

Przedostatni Dzień Pański, na drodze do wielkiego święta Narodzenia Chrystusa, Matka Cerkiew poświęca pamięci wszystkich sprawiedliwych epoki starotestamentowej, począwszy od prarodziców rodzaju ludzkiego Adama i Ewy. Hymnograf wylicza ponad sześćdziesiąt imion mężów oraz kobiet, stanowiących niejako uosobienie całej ludzkości, z głęboką nadzieją oczekującej na przyjście Mesjasza.

W niedzielę 24 grudnia drugiej Boskiej Liturgii przewodniczył Proboszcz Parafii Mądrości Bożej ks. mitrat Adam Siemieniuk, który tego dnia obchodził imieniny. W imieniu duchowieństwa i zgromadzonych w świątyni solenizanta pozdrowił ks. Paweł Korobeinikov. W swoim słowie wikariusz Hagii Sophii niejednokrotnie podkreślał otwartość serca, życzliwość ks. Adama oraz wyjątkowy dar przyprowadzania do Cerkwi ludzi, nierzadko daleko znajdujących się od niej, a jednocześnie talent integracji wiernych. Życząc mu długich i pomyślnych lat w owocnej służbie dla jej dobra, chór zaintonował swemu Proboszczowi gromkie „Mnogaja leta”.

Serdeczne pozdrowienia skierowane zostały wówczas także pod adresem każdego, kto nosi imię jednego ze starotestamentowych świętych.

 

Zdjęcia: Oleksandr Rudyi.