Święto Objawienia Pańskiego

 “Gdy chrzciłeś się, Panie, w wodach Jordanu, objawiła się Trójca najgodniejsza pokłonu. Rodzica bowiem głos dał o Tobie świadectwo, nazywając Ciebie umiłowanym Synem, Duch zaś w postaci gołębicy świadczył o prawdziwości słowa Ojca. Objawiłeś się, Chryste Boże, i świat oświeciłeś, chwała Tobie.” (Troparion święta Chrztu Pańskiego)

Świąteczne uroczystości w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej rozpoczęły się w wigilię Chrztu Pańskiego św. Liturgią, po której zgodnie z przyjętym zwyczajem po raz pierwszy poświęcona została woda. Nabożeństwa wielkiego powieczerza oraz jutrzni, które były sprawowane w przededniu święta, przygotowały wiernych do uczestnictwa w świątecznej Eucharystii, po której miało miejsce Wielkie Poświęcenie Wody. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego w dniu święta Objawienia Pańskiego zgromadziła wielu wiernych, którzy przybyli do świątyni, aby nie tylko zaczerpnąć Wielkiej Hagiasmy – świętej wody, będącej źródłem Bożej Łaski, ale również przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii.

Świątecznym nabożeństwom, podczas których śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem.