Paschalna radość w Hagii Sophii

W paschalny poniedziałek 3 maja br. św. Liturgii w stołecznej parafii pw. Św. Sofii-Mądrości Bożej przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, któremu asystowali duchowni z Warszawy oraz miejscowe duchowieństwo. Wyjątkowość tej chwili zawiera się w fakcie świętowania Paschy Chrystusowej po raz pierwszy w murach nowopowstającej świątyni.

Podczas nabożeństwa obecny był ks. Adam Zelga proboszcz sąsiedniej, zaprzyjaźnionej rzymskokatolickiej parafii.

Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej kazanie wygłosił wikariusz katedry metropolitalnej ks. Łukasz Koleda, który wskazał, że w noc paschalną dokonał się centralny i najważniejszy cud w dziejach ludzkości i naszej wiary. Poprzez chwalebne zmartwychwstanie, Chrystus pokonał odwiecznego wroga śmierć, co odnajduje odzwierciedlenie w ikonie święta. Kaznodzieja wskazał na przykładzie nowotestamentowych postaci, że człowieka od wieków pragnął pokonać śmierć, a kiedy Chrystus tego dokonał, ciężko jest ludziom uwierzyć w tę prawdę. W dalszej części ks. Koleda powiedział, aby zrozumieć misterium zmartwychwstania należy przenikać w nie swoją wiarą i miłością.

Pod koniec nabożeństwa z paschalnym słowem zwrócił się do zgromadzonych Jego Eminencja, który m.in. podkreślił, że zmartwychwstanie Chrystusa napełnia nadzieją na życie wieczne i ogromną radością, tą samą której doświadczyli wyprowadzeni przez Niego z otchłani nasi Prarodzice. “Oto dlaczego jedyna w swoim rodzaju i pełna światłości noc paschalna to największy skarb prawosławia, którym dzieli się ono z całym światem. Dlatego właśnie jednym z głównych zadań, stojących przed każdym z wiernych, jest głoszenie prawdy zmartwychwstania Jezusa całej ludzkości, a w szczególności tym, którzy zbłądzili z drogi, którą zaleca nam kroczyć Cerkiew”.

W następnej kolejności metropolita zwrócił uwagę na postać św. Marii Magdaleny, która stała się paradygmatem pokonywania ludzkiego strachu po spotkaniu ze Zmartwychwstałym. Syn Boży, dzisiaj zwraca się ze słowami “Nie bój się!”,  również do każdego z nas. Brzmią one niezwykle wyraźnie i wymownie szczególnie w tych niełatwych czasach w których żyjemy. “Jeżeli Bóg jest z nami, wówczas nikt i nic nie jest w stanie nas zastraszyć. Pokonamy wszystko w umacniającym nas Chrystusie” – konkludował hierarcha.

Ze swojej strony proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk podziękował metropolicie za przewodniczenie nabożeństwu, życząc dużo dobrego zdrowia oraz wielu łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, a wszystkim zgromadzonym nieustannej duchowej radości płynącej z pustego Grobu Zbawiciela.

Tego dnia Jego Eminencja odznaczył miejscowe duchowieństwo przyznanymi przez Święty Sobór Biskupów nagrodami paschalnymi. Ponadto za znaczący wkład w rozwój życia parafialnego Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia wyróżniony został dyrygent Bogdan Kuźmiuk, zaś członkowie Rady Parafialnej: Piotr Skopiec, Tomasz Brodiuk oraz Michał Tymoszewicz otrzymali Listy Pochwalne.

Uroczystości zwieńczyły triumfalne hymny opiewające Paschę Pańską.

 

ks. Adam Magruk