Niedziela o Samarytance

Piątą niedzielę po święcie Paschy, Cerkiew prawosławna stosownie do czytanego w tym dniu fragmentu św. Ewangelii według św. ap. i ew. Jana ((4, 5-42), nadała miano niedzieli o Samarytance.
22 maja liturgicznie wspominane jest również święto “Przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari”. Św. Mikołaj Cudotwórca stał się nieformalnym patronem naszej parafii ze względu na znajdującą się w świątyni Jego ikonie – napisanej przez mnichów na Świętej Górze Athos.
Uroczystej św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. dr Adam Magruk, który odniósł się do niedzielnej św. Ewangelii. Tradycyjnie śpiewał chór parafialny oraz dziecięco-młodzieżowy.