Niedziela IV po Pięćdziesiątnicy

W czwartą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 18 lipca br. św. Liturgii w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie przewodniczył o. archimandryta Roman (Pidłubniak) z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Przebywającemu gościnnie w Polsce duchownemu współsłużyli miejscowi duchowni – ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk.

Po odczytanym fragmencie Ewangelii według św. Mateusza ze słowem do wiernych zwrócił się o. Roman. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka. Po św. Liturgii archimandryta Roman, który na co dzień jest dyrygentem chóru studentów Kijowskiej Duchownej Akademii i Seminarium, spotkał się z dyrygentem naszej parafii Bogdanem Kuźmiukiem oraz chórzystami. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z pracą chóralną.