Święto parafialne – Przepołowienie Pięćdziesiątnicy

Święto Połowy Pięćdziesiątnicy, które w tym roku wypadło 22 maja, w dniu upamiętniającym przeniesienie relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy do Bari, posiada patronalny charakter w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Uroczystej św. Liturgii, którą poprzedziło całonocne czuwanie w przededniu święta oraz małe poświęcenie wody, przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Hierarchę przed wejściem do tymczasowej cerkwi przywitały dzieci, parafianie, a następnie proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, który witając Jego Eminencję poprosił o wzniesienie modlitwy i błogosławieństwo dla całej parafii.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy, kazanie wygłosił ks. dr Adam Magruk z Prawosławnego Seminarium Duchownego, który w kontekście radości Zmartwychwstania Pańskiego, odniósł się do dzisiejszego święta. Kaznodzieja, nawiązując do myśli ojców, podkreślił potrzebę uczestnictwa każdego człowieka w życiu liturgicznym i sakramentalnym.

Po zakończeniu św. Liturgii, metropolita Sawa wraz duchowieństwem oddali uwielbienie napisanym na świętej Górze Athos ikonom święta Połowy Pięćdziesiątnicy oraz św. Mikołaja Cudotwórcy, które dzięki ludziom dobrej woli zostały przekazane w darze dla nowopowstającej świątyni.

Jego Eminencja, zwracając się do wiernych, odniósł się do historii i znaczenia dzisiejszego święta, które w Cerkwi prawosławnej ma szczególny wymiar. W kontekście starotestamentowego święta Namiotów, metropolita przybliżył znaczenie poświęcanej w tym dniu wody i wina, które razem ożywiają życie ludzkie. „Tak jak bez wody nie ma życia” – podkreślił hierarcha – „tak bez wina w Cerkwi nowotestamentowej nie ma Eucharystii”.  Odnosząc się do okresu Paschy Chrystusowej Jego Eminencja zaznaczył: „Zmartwychwstanie Chrystusa jest cudem, który jest niezrozumiałym dla ludzkości, ale ten cud jest zawsze aktualny od momentu zmartwychwstania i będzie aktualny do końca świata. Na prawdzie zmartwychwstania Chrystusa budowana jest nasza wiara, dlatego też moment tego cudu akcentujemy od nocy wielkanocnej do Pięćdziesiątnicy (…), która jest początkiem historii każdego z nas”. Metropolita podkreślił, że „od momentu Pięćdziesiątnicy zaczyna działać usilnie Święty Duch, który kieruję Cerkwią”. W odniesieniu do budowy cerkwi na warszawskim Ursynowie, Jego Eminencja ukazał siłę działania Świętego Ducha, który również poprzez ludzi prowadzi ich do ukończenia planu Bożego.

Dziękując w pierwszej kolejności Bogu, metropolita podziękował proboszczowi i wszystkim, którzy na co dzień trudzą się przy budowie świątyni, ofiarodawcom i sponsorom, zarówno tym znanym, jak i anonimowym. Wyrażając radość, Jego Eminencja metropolita Sawa podkreślił, że tegoroczne uroczystości święta parafialnego, wpisały się do historii jako zakończenie prac związanych z budową kamiennego ikonostasu, który nadał blasku i duchowej świetności dla warszawskiej Hagii Sophii.

Po wspólnej agapie, metropolita Sawa wraz z duchownymi uczestniczącymi w św. Liturgii oraz wiernymi, udał się do nowobudującej cerkwi, aby przy śpiewie hymnów paschalnych ujrzeć ikonostas oraz postęp prac, które trwają dzięki ofiarności ludzi dobrej woli.

 

Święto Połowy Pięćdziesiątnicy oznacza połowę czasu pomiędzy dwoma dużymi świętami – Paschą i Pięćdziesiątnicą (świętowaną 50. dnia po Passze). Święto to jest obchodzone w środę IV tygodnia po Passze. Nazwa została zaczerpnięta z Ewangelii, opowiadającej o Jezusie, który podczas swojego ziemskiego życia, w trzecim roku głoszenia ewangelicznej nauki, w czasie połowy starotestamentowego święta Namiotów wszedł do świątyni i nauczał. Święto Namiotów było jednym z trzech wielkich świąt żydowskich ustanowionych na pamiątkę przebywania Żydów w namiotach (szałasach) w czasie ich ucieczki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Ikona święta przedstawia nauczającego Chrystusa w otoczeniu faryzeuszy. Święto szczególnie obchodzono w cerkwi Hagia Sophia w Konstantynopolu.

ks. Piotr Nestoruk