Niedziela XXIII po Pięćdziesiątnicy

20 listopada, w niedzielę XXIII po Pięćdziesiątnicy w stołecznej cerkwi Hagia Sophia miały miejsce szczególne uroczystości. W tym dniu, św. Liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce Jego Eminencja Metropolita Sawa. Hierarsze asystowało miejscowe duchowieństwo wraz z przybyłymi gośćmi.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej (Łk 8, 41-56) ze słowem pouczenia zwrócił się proboszcz parafii św. Dymitra w Hajnówce ks. prot. Marek Jurczuk. Kaznodzieja skupił się na przekazie odczytanej tego dnia przypowieści ewangelicznej. Zwrócił on także uwagę na fakt jak wielkim skarbem dla każdego z nas jest prawosławie oraz jak wiele poprzez swoje sakramenty ma nam do zaoferowania Matka Cerkiew.

Tego dnia proboszcz naszej parafii, ks. mitrat Adam Siemieniuk obchodził jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich. Z tej okazji po św. Liturgii sprawowany był dziękczynny molebien. Następnie do czcigodnego jubilata zwrócił się metropolita Sawa. Eminencja podziękował ks. Adamowi za dotychczasową służbę Cerkwi życząc mu dużo zdrowia oraz sił na kontynuowanie swojej posługi kapłańskiej.  Metropolita wręczył  także jubilatowi krzyż kapłański.

Św. Liturgię swoim śpiewem wzbogacały dwa chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy kierowany przez Annę Jakoniuk.

zdjęcia: Oleksndr Rudyi