Wjazd Chrystusa do Jerozolimy

28.04.2024 r.

Mostem łączącym Świętą Czterdziesiatnicę z Wielkim Tygodniem jest Sobota Łazarza oraz wielkie święto Pańskie Wyjazdu Zbawiciela do Jerozolimy. Oba wspomniane dni, z jednej strony akcentują władzę Chrystusa nad życiem i śmiercią oraz powszechne zmartwychwstanie podczas Sądu Ostatecznego. Z drugiej z kolei, zwiastują one zbliżające się dni męki wcielonego Syna Bożego, ale i Jego tryumf nad władcą Hadesu.
Świątecznym nabożeństwom w warszawskiej Hagii Sophii przewodniczył jej Proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk. Zarówno podczas Całonocnego Czuwania jak i Boskiej Liturgii, zgodnie z wielowiekową tradycją Niedzieli Palmowej, poświęcono przyniesione przez wiernych pięknie ozdobione gałązki wierzbowe. W modlitwie czytanej nad palmami błagano Boga m.in. o zesłanie błogosławieństwa, zachowanie i uchronienie od wszelkiego zła tych, którzy naśladują tego dnia “tłumy i dzieci wołające Mu <<Hosanna!>>, aby i oni w hymnach i pieśniach duchownych osiągnęli życiodajnego zmartwychwstania Chrystusa”.