II Niedziela Wielkiego Postu

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Cerkiew prawosławna podkreśla znaczenie duchowego wysiłku w zwycięskiej walce z wszelkim grzechem w dążeniu do uczestnictwa w Bożej Łasce .

W tym dniu wspominamy św. Grzegorza Palamasa nauczającego, iż Bóg objawia się światu w swych energiach. Chwałę swego Bóstwa, która może stać się dostępna ludziom poprzez modlitwę i post, Bóg objawił na górze Synaj oraz na Taborze w dniu przemienienia. Cerkiew w tym dniu akcentuje zwycięstwo ascetów i mnichów nad fałszywymi naukami.

Świętej Liturgii sprawowanej 20 marca 2022 r. przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po przeczytanej perykopie św. Ewangelii (Mk 2, 1-12) – “O uzdrowieniu paralityka w Kafarnaum” – ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk, który odniósł się do słów dzisiejszej Ewangelii w kontekście walki z grzechem. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk. Podczas św. Liturgii wznoszona była usilna modlitwa o pokój na Ukrainie i we współczesnym świecie.

Tradycyjnie niedzielne nabożeństwo zakończyło wspólne spotkanie przy herbacie, po którym odbyły się lekcje katechezy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

zdjęcia: Sergiusz Diadius