Niedziela III po Pięćdziesiątnicy

11 lipca br., w trzecią niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii oraz poprzedzającemu jej nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczyło duchowieństwo parafii.

Podczas św. Eucharystii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (6, 22-33), po którym kazanie wygłosił ks. Piotr Nestoruk:

“W owym czasie Jezus rzekł, oko jest światłem ciała. Jeśli tedy oko twoje będzie zdrowe, całe ciało będzie pełne światłości. Lecz jeśli oko twoje, będzie chore, całe ciało będzie pogrążone w ciemności. Tak więc gdy światłość w tobie będąca jest w rzeczywistości ciemnością, jakże ta ciemność musi być wielka! Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo przywiąże się do jednego, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Oto dlaczego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie; o to, co będziecie jedli i pili, ani o wasze ciało, myśląc, czym byście je przyodziali. Czyż życie nie jest więcej warte niż pokarm, a ciało czyż nie jest czymś więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w górze: nie sieją, nie zbierają plonów ani nie gromadzą [ziarna] w spichlerzach, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czyż nie jesteście warci więcej niż one? Zresztą któż z was może, choćby o to najbardziej zabiegał, dorzucić do życia jedną chwilę? A czemu się martwicie o odzienie? Popatrzcie na lilie polne, jak rosną! A przecież nie pracują ani przędą. Otóż mówię wam, iż mimo to nawet Salomon w całym swoim blasku nie był ubrany jak którakolwiek z nich. Jeśli tedy ziele polne, które dziś jest, a jutro będzie wrzucone do ognia, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie uczyni On jeszcze więcej dla was, o ludzie małej wiary! Nie martwcie się więc mówiąc: Co będziemy jedli? Co będziemy pili? Czym się przyodziejemy. Są to sprawy, o które zabiegają poganie. Ojciec wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie naprzód królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.”

Podczas liturgii wierni przystąpili do sakramentu spowiedzi i eucharystii. Całości nabożeństw śpiewem upiększył chór parafialny pod dyr. Bogdana Kuźmiuka.

Przed św. Liturgią duchowni, parafianie oraz pielgrzymi z Podlasia uroczyście wnieśli do świątyni ikonę św. Paisjusza Hagioryty, której autorem jest uczeń świętego – mnich ze św. Góry Athos – o. Paisjusz. Ikona, przed którą odsłużony został akatyst, została przekazana  do naszej cerkwi w darze przez ludzi dobrej woli, za którą to ofiarę proboszcz wraz z duchowieństwem, zapewniając o modlitwach, serdecznie dziękuje.

zdjęcia: Piotr Skopiec