O G Ł O S Z E N I E – ZMIANA GODZIN NIEDZIELNYCH NABOŻEŃSTW

Drodzy Bracia i Siostry!
Uprzejmie informujemy, że począwszy od 10 września 2023 r. w naszej świątyni w każdą niedzielę sprawować będziemy dwie Święte Liturgie: o godz. 8.00 w bocznym ołtarzu, poświęconym św. wielkiemu męczennikowi Pantelejmonowi oraz o godz. 10.00 w głównym ołtarzu cerkwi.
Godziny pozostałych nabożeństw pozostają bez zmian.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy!