Niedziela Świętych Niewiast Niosących Wonności

W trzecią niedzielę po święcie Paschy, przypadającą w tym roku 8 maja, Cerkiew prawosławna wspominając świętych Józefa z Arymatei oraz Nikodema, a także święte Niewiasty Niosące Wonności, które przybyły do grobu Zbawiciela w celu dopełnienia pogrzebu, swoim przesłaniem nawiązuje bezpośrednio do wydarzeń związanych ze Zmartwychwstaniem Pańskim. To właśnie te kobiety jako pierwsze głosiły również radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też nie bez powodu dzisiejsza niedziela nazywana jest liturgicznym lub też prawosławnym dniem kobiet

Świętej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem, który po odczytanej perykopie ewangelicznej zwrócił się do wiernych z pouczającym słowem. Nawiązując do dzisiejszej niedzieli z ust księdza Proboszcza popłynęły również pozdrowienia skierowane do wszystkich kobiet, a także życzenia imieninowe skierowane do naszego protodiakona, którego niebiańskim patronem jest św. apostoł i ewangelista Marek.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyły się zajęcia katechetyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także spotkanie przy herbacie.

zdjęcia: Aleksander Rudoj