Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy

8 sierpnia br. św. Liturgia siódmej niedzieli po Pięćdziesiątnicy sprawowana była pod przewodnictwem ks. mitrata Adama Siemieniuka.

Proboszczowi podczas Boskiej Liturgii asystowali miejscowi kapłani oraz gościnnie diakon Marek Dądela. Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Mt. 9, 27-35) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Piotr Nestoruk. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Anny Jakoniuk.

Podczas św. Liturgii wśród wiernych obecni byli ikonografowie, którzy przez najbliższe tygodnie będą kontynuować prace nad polichromią w świątyni.

zdjęcia: Sergiusz Diadius